Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Dodatna obrazložitev k objavi sklica skupščine družbe Terme Čatež d.d. za dan 29.01.2008

Dodatna obrazložitev k objavi sklica skupščine družbe Terme Čatež d.d. za dan 29.01.2008