Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Obvestilo o pomembnem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., in 117. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Ur.l. RS, št. 67/07) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja naslednje sporočilo:
Predsednik nadzornega sveta Term Čatež d.d. nas je na podlagi 4. odstavka 117. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Ur.l. RS, št. 67/07) obvestil, da je na dan 08.12.2007 pridobil 100 navadnih imenskih delnic z glasovalno pravico v skupni vrednosti 31.990,00 EUR, izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, z oznako TCRG, kar predstavlja skupaj z obstoječimi delnicami (8 delnic TCRG) 0,018 % vseh glasovalnih delnic izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.