Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Sklic izredne seje skupščine Terme Čatež, d.d.

Na zahtevo delničarja DZS d.d., Ljubljana, ki je imetnik 24,02 % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., uprava družbe v skladu z 296. čl. ZGD-1 sklicuje izredno sejo skupščine Term Čatež d.d., ki bo 29.01.2008 ob 13.00 uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme.