Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Sklep o razveljavitvi začasne odredbe

Prejeli smo sklep Okrožnega sodišča v Krškem, Opr.št. Zg 1/2007, s katerim je sodišče ugodilo našemu ugovoru zoper izdano začasno odredbo, ki je bila izdana na predlog upnika DZS d.d. zoper dolžnika Terme Čatež d.d., in le-to razveljavilo.