Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Obvestilo o pomembnem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 573. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Ur.l. RS, št. 67/07) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, nas je na podlagi 573. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (Ur.l. RS, št. 67/07) obvestila, da je na dan 11.10.2007 imetnica 58.374 delnic izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, kar predstavlja 11,909 % vseh glasovalnih delnic izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.

Uprava