Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Obvestilo o spremembi kvalificiranega deleža 07

Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, 8250 Čatež ob Savi, na podlagi 4. odstavka 10. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS št. 79/2006, Zpre-1) in Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1-UPB1) javno objavlja prejeto poročilo o kvalificiranem deležu:
Dne 25. 07. 2007 smo prejeli obvestilo s strani Erste bank der Oesterreich Sparkassen AG, Shubertring 51011 Wien, 1010 Wien , o nakupu kvalificiranega deleža oz. pridobitvi glasovalnih pravic in sicer da je Erste bank der Oesterreich Sparkassen AG, Shubertring 51011 Wien, 1010 Wien dne 19 07. 2007 postala lastnik 62.618 rednih imenskih delnic z oznako TCRG, izdajatelja Terme Čatež d.d., kar predstavlja 10,47% lastniški delež v izdajatelju.

Uprava
Terme Čatež d.d.