Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Obvestilo o kvalificiranem deležu 07

Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, 8250 Čatež ob Savi, na podlagi 4. odstavka 10. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS št. 79/2006, Zpre-1) in Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1-UPB1) javno objavlja prejeto poročilo o kvalificiranem deležu:
Dne 11. 06. 2007 smo prejeli obvestilo Delo Prodaja d.d., Ljubljana, o prodaji kvalificiranega deleža oz. izgubi vseh glasovalnih pravic in sicer da je Delo Prodaja d.d. dne 06. 06. 2007 odsvojilo 43.112 rednih delnic izdajatelja Terme Čatež d.d. oz. znižalo glasovalne pravice iz 7,21 % na 3,40 % in dne 07. 06. 2007 odsvojilo preostalih 20.280 delnic izdajatelja in izgubilo vse preostale glasovalne pravice, torej 3,40 % glasovalnih pravic.

Uprava
Terme Čatež d.d.