Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Terme Čatež za leto 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.list RS, št.56/99), Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze Skupine Terme Čatež za obdobje 01.01.2006 do 31.12.2006.