Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Podatki o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v obdobju januar-september 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi za obdobje januar-september 2006. Podatki in pojasnila so pripravljeni v skladu z MSRP.