Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Uspešno zaključena poletna sezona v Termah Čatež d.d.

V mesecu septembru 2006 smo v Termah Čatež povečali prenočitve hotelskih in kamp gostov za 8,4 odstotke v primerjavi z realiziranimi prenočitvami v septembru 2005 (lani 49.394 prenočitev, letos 53.525 prenočitev).

Skupne prenočitve tujih gostov (v hotelih in kampu) so v septembru porasle za 27 % in skupne prenočitve domačih gostov za 0,2 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Pri tujih prenočitvah beležimo precejšen porast gostov iz Italije, Belgije in Hrvaške.

V hotelskih kapacitetah beležimo 12,3 % rast prenočitev na lokaciji Čateža, vključujoč hotelske kapacitete v Kopru in na Mokricah znaša rast hotelskih prenočitev 11,1 % v primerjavi s septembrom 2005.

V septembru 2006 smo načrtovane prenočitve v Termah Čatež ( v hotelskih in kamp kapacitetah) presegli za 5,7 %.

V obdobju januar - september se je povečalo skupno število prenočitev za 5,8% (lani 468.206, letos 495.322). V navedenem obdobju je število domačih prenočitev ostalo na nivoju lanskega leta, število tujih prenočitev pa je poraslo za 17,1%.

Povečal se je tudi obisk enodnevnih gostov, ki prihajajo v Terme Čatež d.d. predvsem zaradi nove ponudbe Termalne riviere. Število prodanih kopaliških vstopnic enodnevnim obiskovalcem v Termah Čatež d.d. se je v septembru povečalo za 23,2 % , načrtovana prodaja kopaliških vstopnic je bila presežena za 9,2%. V devetmesečnem obdobju je primerjalno z lanskim enakim obdobjem prodano za 13,2% več kopaliških vstopnic.

Zelo dober septembrski obisk stacionarnih in enodnevnih gostov je rezultat pestre in atraktivne ponudbe Term Čatež za vse generacije in za zelo raznolike ciljne skupine gostov, kakor tudi rezultat letošnjih novosti v ponudbi kot so atraktivne nove vsebine na poletni Termalni rivieri v Čatežu : novi trojček atraktivnih toboganov, zabaviščni park z bungee trampolinom, umetnim drsališčem in bazen z električnimi čolni.

Ponudba Term Čatež je v letošnjem letu atraktivnejša in pestrejša tudi z novimi nastanitvenimi in kongresnimi kapacitetami v sklopu hotela Golf grad Mokrice in z izjemno atraktivno wellness ponudbo v Spa& wellness centru v hotelu Čatež. Obe investiciji sta bili sofinancirani tudi z nepovratnimi sredstvi iz Evropskih strukturnih skladov v višini 40% investicijske vrednosti.

Uprava