Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Obvestilo o pridobitvi delnic s strani predsednika nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj Terme Čatež d.d. v skladu z zakonom o trgu vrednostnih papirjev in drugimi podzakonskimi predpisi ter drugim odstavkom 10. člena zakona o prevzemih (Uradni list RS 79/06) objavlja obvestilo predsednika nadzornega sveta gospoda Mladena Starihe, da je dne 27. 09. 2006 pridobil 3 delnice TCRG po ceni 38.500,00 SIT za dve delnici in ceni 37.500,00 SIT za eno delnico in sicer preko Ljubljanske borze. Po transakciji ima imetnik 8 delnic, kar predstavlja 0,001338% vseh delnic izdajatelja Terme Čatež d.d.

Uprava
Terme Čatež d.d.