Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Obvestilo o kvalificiranem deležu Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih (Ur.l.RS, št.79/2006), izdajatelj vrednostnih papirjev (TCRG) Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, sporoča javnosti naslednje:
  • uprava družbe Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož, obvešča izdajatelja vrednostnih papirjev Terme Čatež d.d., da je na dan uveljavitve tega zakona imetnica 58.374 rednih imenskih delnic z oznako TCRG in tako na ta dan skupaj dosega 9,76% glasovalnih pravic izdajatelja delnic, družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.
  • uprava družbe Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož, obvešča izdajatelja vrednostnih papirjev Terme Čatež d.d., da je na dan uveljavitve tega zakona imetnica 42.520 rednih imenskih delnic z oznako TCRG in tako na ta dan skupaj dosega 7,11% glasovalnih pravic izdajatelja delnic, družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.
  • uprava družbe Factor banka d.d., Tivolska 48, Ljubljana, obvešča izdajatelja vrednostnih papirjev Terme Čatež d.d., da je na dan uveljavitve tega zakona imetnica 62.618 rednih imenskih delnic z oznako TCRG in tako na ta dan skupaj dosega 10,47% glasovalnih pravic izdajatelja delnic, družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.

Uprava
Terme Čatež d.d.