Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 58. seji nadzornega sveta

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 58. seji nadzornega sveta, dne 29. avgusta 2006 :
  1. Nadzorni svet je potrdil zapisnik 57. seje nadzornega sveta in dnevni red 58. seje nadzornega sveta
  2. Nadzorni svet se je seznanil s polletnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež
  3. Nadzorni svet se je seznanil z ustnim poročilom o investicija

Uprava