Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Obvestilo o pridobitvi delnic s strani člana nadzornega sveta

Izdajatelj Terme Čatež d.d. v skladu z zakonom o trgu vrednostnih papirjev in drugimi podzakonskimi predpisi ter drugim odstavkom 10. člena zakona o prevzemih (Uradni list RS 79/06) objavlja obvestilo člana nadzornega sveta gospoda Mira Golubiča, da je dne 19. 07. 2006 pridobil 25 delnic TCRG po ceni 34.500,00 SIT in dne 24. 07.2006, 3 delnice TCRG po ceni 34.500,00 SIT in sicer preko Ljubljanske borze.
Uprava
Terme Čatež