Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Obvestilo o kvalificiranem deležu Kapitalske družbe d.d.

Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih (Ur.l.RS, št.79/2006), izdajatelj vrednostnih papirjev (TCRG) Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, obvešča javnost, da jo je uprava Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska 119, Ljubljana obvestila, da je na dan 11.08.2006 lastnica kot sledi:
  • Kapitalska družba d.d. 118.262 rednih imenskih delnic z oznako TCRG in tako na ta dan skupaj dosega 19,779% glasovalnih pravic izdajatelja delnic, 
  • KS-PPS 3.343 rednih imenskih delnic z oznako TCRG in tako na ta dan skupaj dosega 0,559% glasovalnih pravic izdajatelja delnic, 
  • PPS 4.339 rednih imenskih delnic z oznako TCRG in tako na ta dan skupaj dosega 0,726% glasovalnih pravic izdajatelja delnic, družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.

Skupaj je Kapitalska družba lastnica 125.944 rednih imenskih delnic z oznako TCRG in tako na ta dan dosega 21,06% glasovalnih pravic izdajatelja delnic.

Uprava