Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Dober obisk v Termah Čatež d.d. v mesecu aprilu 2006

Družba Terme Čatež d.d. je v aprilu 2006 v svojih šestih hotelih Terme, Toplice, Čatež, Golf grad Mokrice, Koper in Aquapark hotel Žusterna ter v kampu realizirala za 29,1% več prenočitev v primerjavi z aprilom lani (lani 39.212 prenočitev, letos 50.605 prenočitev). Izjemno so porasle prenočitve tujih gostov (v hotelih in kampu), in sicer kar za 120,3% (lani 11.092 prenočitev, letos 24.441 prenočitev).

Zelo vzpodbudna je rast hotelskih prenočitev, v katere so vključene tudi prenočitve realizirane v novem hotelu Čatež. Tako aprila letos beležimo več kot 51% rast prenočitev v hotelskih objektih delniške družbe na lokaciji Čateža oz. skoraj 48% več prenočitev v primerjavi z aprilom 2005, vključno s prenočitvami, realiziranimi v hotelih v Kopru in na Mokricah.

Hotelske prenočitve domačih gostov na lokaciji Čateža so porasle za 13,9 % v primerjavi z lanskim aprilom (lani 5.696 prenočitev, letos 6.489 prenočitev), medtem ko so prenočitve tujih gostov v hotelskih namestitvenih kapacitetah porasle za 82,2 %. Na nivoju vseh treh lokacij ( Čatež, Mokrice, Koper) smo zabeležili 98,2 % več tujih nočitev v hotelskih namestitvenih kapacitetah (lani 8.312 prenočitev, letos 16.471 prenočitev).

V mesecu aprilu je poraslo tudi število enodnevnih kopalcev na zimski Termalni rivieri in sicer za 15,6% (lani 10.634 prodanih kopaliških vstopnic, letos 12.289 prodanih kopaliških vstopnic).

Na poletni Termalni rivieri, ki je odprta že od 22. aprila dalje, smo gostom ponudili številne novosti v sklopu vodnih in zabavnih programov :

  • novi trojček toboganov: black-hole s svetlobnimi efekti, mini kamikazo in absolutno novost na slovenskem trgu-space bowl z lijakastim iztekom,
  • zabaviščni park z bungee trampolini, bazenom z električnimi čolni in v kratkem bo obiskovalcem na voljo tudi umetni led, kjer bodo gosti lahko drsali tudi v poletnih mesecih.

Rast količinskih kazalnikov je posledično vplivala tudi na rast prihodkov. Realizirani prihodki od prodaje so v aprilu 2006 za 35 % višji od realiziranih v aprilu 2005 in skoraj 10 % nad planskimi prihodki.

V obdobju januar – april 2006 je delniška družba Terme Čatež presegla planirane prihodke za 2 %. Prihodki so kumulativno porasli za 20 % primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta (realizacija prihodkov v obdobju januar-april 2005 : 1.485.235 tisoč SIT in v obdobju januar – april 2006: 1.775.982 tisoč SIT).

Uprava
Terme Čatež d.d.