Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:
Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, 8250 Čatež ob Savi, obvešča javnost, da je dne 29. 05. 2006 prejela obvestilo s strani Factor banka d.d., Tivolska 48, 1001 Ljubljana, o pridobitvi kvalificiranega deleža, in sicer da je Factor banka d.d. dne 26. 05. 2006 pridobila 62.618 rednih delnic izdajatelja Terme Čatež d.d. oz 10,47 % vseh delnic družbe Terme Čatež d.d. in ima tako skupaj 62.618 delnic oz. 10,47 % vseh delnic družbe.

Uprava
Terme Čatež d.d.