Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Podatki o poslovanju v mesecu februarju 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:
Prenočitve gostov Term Čatež d.d. ( v hotelskih in kamp kapacitetah) so v mesecu februarju 2006 porasle za 12,2 odstotka (lani 33.433 prenočitev, letos 37.504 prenočitev). Prenočitve tujih gostov (v hotelih in kampu) so porasle za 14,7%, prenočitve domačih gostov pa za 11,4%.

Zelo vzpodbudna je znotraj tega rast hotelskih prenočitev , v katere so vključene tudi prenočitve, realizirane v novih kapacitetah, v hotelu Čatež. Tako beležimo 34% rast prenočitev v hotelskih objektih delniške družbe na lokaciji Čateža, vključujoč hotelske kapacitete v Kopru in na Mokricah pa znaša rast hotelskih prenočitev 29,6% v primerjavi s februarjem 2005.

Hotelske prenočitve domačih gostov na lokaciji Čateža, Mokric in Kopra so porasle za 41,9 % v primerjavi s februarjem 2005 (lani 8.076 prenočitev , letos 11.461 prenočitev). Hotelske prenočitve tujih gostov pa so porasle za 15,3 % ( lani 6.952 prenočitev, letos 8.018 prenočitev).

V mesecu februarju je poraslo tudi število enodnevnih kopalcev v hotelskih bazenih in v zimski Termalni rivieri in sicer za 23,8% (lani 20.441 prodanih kopaliških vstopnic, letos 25.312 prodanih kopaliških vstopnic).

Rast količinskih kazalnikov je posledično vplivala tudi na rast prihodkov. Realizirani prihodki od prodaje so v februarju 2006 za 17,3 % višji od realiziranih v februarju 2005. V obdobju januar - februar je delniška družba Terme Čatež izpolnila plan v celoti. ( indeks 100,34). Prihodki so kumulativno porasli za 17% primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta (realizacija prihodkov v obdobju januar-februar 2005 : 727.443 tisoč SIT in v obdobju januar - februar 2006: 849.572 tisoč SIT).

Uprava
Terme Čatež d.d.