Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Podatki iz poslovanja v januarju 2006 in pomembnejši podatki v letu 2005

Pomembnejši podatki iz poslovanja v mesecu januarju 2006

V januarju 2006 beležimo 24 odstotno rast prenočitev v hotelskih objektih delniške družbe na lokaciji Čatež, vključujoč hotele v Kopru pa znaša rast 19%. Skupaj s prenočitvami v kampu znaša porast prenočitev na nivoju delniške družbe 5 odstotkov (lani 37.553 prenočitev, letos 39.514 prenočitev). Tudi planski cilji na področju hotelskih prenočitev so izpolnjeni v celoti (indeks 100). Zelo dobri so rezultati na področju tujih prenočitev, katerih rast znaša 26% (lani 15.569 prenočitev, letos 19.593 prenočitev).
Tudi število enodnevnih kopalcev beleži rast v višini 3% (lani 24.717 prodanih kopaliških vstopnic, letos 25.410 prodanih kopaliških vstopnic).
Zasedba
hotelskih kapacitet vključujoč novi hotel Čatež, na lokaciji v Čatežu je v januarju 2006 znašala visokih 64 odstotkov.

Pomembnejši podatki iz poslovanja v letu 2005

Družba Terme Čatež d.d. je v letu 2005 realizirala 584.853 prenočitev, kar predstavlja 2 % več prenočitev kot v letu 2004 . Število prenočitev domačih gostov je bilo sicer manjše, so se pa povečale prenočitve tujih turistov in sicer za 18,4 % v primerjavi z letom poprej. Največjo rast prenočitev beležimo s strani italijanskih gostov, saj so le-te porasle za 32,6 % v primerjavi v letom 2004 in s tem v letu 2005 presegle 35 % delež vseh tujih prenočitev. Prav tako so za 26,4 % porasle prenočitve gostov iz Hrvaške.

Obisk gostov v termalnih in ostalih bazenih, merjen s številom kopalcev se je v letu 2005 zmanjšal za 2,4 %. Zabeležili smo 872.183 kopaliških vstopov. Manjši obisk kopalcev v primerjavi s preteklim letom pripisujemo v veliki meri izrazito neugodnim vremenskim razmeram v poletnih mesecih 2005.

V Termah Čatež smo v preteklem letu uspešno zaključili več investicij : konec junija 2005 smo v Bosni in Hercegovini odprli Termalno rivijero Ilidža ( preko 5600 m2 termalnih vodnih površin, tropski vrt z restavracijami in trgovinami).
Posodobili in razširili smo trgovino Market v Termah Čatež.
Konec julija 2005 smo sprejeli prve goste v novozgrajenem delu hotela Čatež, kjer smo pridobili 126 novih klimatiziranih sob.
Sredi avgusta 2005 smo odprli bazenski kompleks v hotelu Čatež: renoviran nekdanji terapevtski bazen, nov notranji in nov zunanji bazen. Oktobra smo odprli nov Spa & Wellness center ter v celoti posodobljen in dopolnjen zdravstveni del s prostori za fizioterapijo, elektroterapijo, hidroterapijo, kinezioterapijo, sodobne ambulante, telovadnico in diagnostiko.
Na Mokricah smo v celoti prenovili grajske kašče ter obnovili streho gradu ter del fasade. Trenutno potekajo zaključna dela pri celoviti obnovi fasade gradu, rekonstrukciji Herzogove vile, logarjeve koče in kašč – v slednjih bomo gostom ponudili 11 sob in konferenčno dvorano.
Projekt hotela Čatež in celovite prenove kompleksa Mokrice je sofinanciran s sredstvi iz Evropskih skladov za regionalni razvoj v višini 40% predračunske vrednosti investicije.

Poslovanje Term Čatež d.d. v letu 2005 je zaključeno uspešno. Neugodne vremenske razmere so sicer negativno vplivale na turistične tokove tudi v Čatežu. Delniška družba je realizirala 5,4 milijarde tolarjev prihodka iz poslovanja (3% več kot leto poprej).

Uprava
Terme Čatež d.d.