Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.list RS, št.56/99), Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za obdobje 01.01.2005 do 31.12.2005.