Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Sprememba lastništva

Na podlagi pregleda delniške knjige na dan 31.12.2005 smo ugotovili, da je prišlo do spremembe lastništva pri 10 največjih delničarjih. DZS d.d. Ljubljana kot dosedaj največji delničar je zmanjšal svoj delež iz 19,3% na 10,1%. Med prvih 10 delničarjev pa sta vstopili firmi I.J.storitve, Ljubljana, s 4,6% deleža in I.J. nasveti, Ljubljana, s 4,5% deleža. Vse ostale spremembe deležev na dan 31.12.2005 in 31.12.2004 so razvidne iz priložene tabele.