Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Revidirano nekonsolidirano letno poročilo Terme Čatež d. d. za leto 2004

Nadzorni svet Term Čatež d.d. v skladu z 274.a členom Zakona o gospodarskih družbah podaja skupščini družbe poročilo, sprejeto na 48. seji nadzornega sveta, dne 27. maja 2005, v katerem je predstavljeno delo nadzornega sveta, preveritev letnega poročila uprave skupaj z revizijskim poročilom in predlog uporabe bilančnega dobička.