Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Komentar na članke v dnevniku Finance z dne, 12.11.2004

Terme Čatež proučujejo možnost za investiranje v turistične komplekse v Srbiji, vendar do sedaj ni prišlo do nobene odločitve glede izbire konkretne lokacije.
Uprava