Garantie - Terme Čatež

Garantie

Reklamatie

Problemen in verband met reklamaties worden behandeld volgens de wettelijke code van verplichtingen en volgens de voorschriften van de consumenten beschermingswet.

Reklamaties dienen schriftelijk ingediend te worden ter attentie van: Terme Čatež, d.d., E-shop, Topliška cesta 35, 8250 Brežice of complaints@terme-catez.si, gemarkeerd “reklamatie”.