Comunicazioni pubbliche - Terme Čatež
Destinazioni target="_top" Sistemazione target="_top" Esperienze target="_top" Sicuro in Terme Čatež target="_top"
Comunicazioni pubbliche

Izvolitev novih članov v nadzorni svet Term Čatež d.d. s strani delavcev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: Na podlagi veljavne zakonodaje, predvsem pa 277. člena zakona o gospodarskih družbah družba Terme Čatež d.d. objavlja spremembo v nadzornem svetu družbe.