Comunicazioni pubbliche - Terme Čatež
Offerta speciale target="_top" Destinazioni target="_top" Sistemazione target="_top" Esperienze target="_top" Sicuro in Terme Čatež target="_top"
Comunicazioni pubbliche

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2009

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2009 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2009:
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januar-marec 2009. Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki so sprejeti v EU. Podatki in pojasnila o poslovanju so nekonsolidirani in niso revidirani.