Priopćenja za javnost - Terme Čatež
Vruća ponuda target="_top" Destinacije target="_top" Smještaj target="_top" Doživljaji target="_top" Sigurno u Terme Čatež target="_top"
Priopćenja za javnost

Podatki o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za obdobje januar - marec 2007

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za obdobje januar – marec 2007 bo dostopen javnosti od 10.05.2007 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom • »o podjetju«, • »novinarska soba«, • »sporočila za javnost«