Odnosi s dioničarima - Terme Čatež

Odnosi s dioničarima

Lastniška struktura

Ispis iz dioničke knjige na dan 30.09.2019.
Dioničar
Postotak vlasništva Broj dionica
DZS, d. d. 45,79 227.586
Kapitalska družba, d. d. 23,79 118.262
Delo Prodaja, d. d. 9,15 45.463
Triglav Vzajemni skladi 3,99 19.850
Zavarovalnica Triglav, d. d. 1,66 8.247
Kritni sklad prvega pokojninskega sklada 1,55 7.682
Del Naložbe, d.d. 1,38 6.840
Triglav vzajemni skladi 1,08 5.379
Attems Johhanes 1,01 5.005
Ostali delničarji 10,60 52.708
SKUPAJ 100,00 497.022
Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI – 8250 BREŽICE
SLOVENIJA