Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

EBITD growth January – September 2016: 13 %

More than 400 employees of Terme Čatež company made in the period January – September 2016 € 23.3 m in operating revenues, € 4.2 m in EBITD, which is by 13 % more than in the same period of 2015 and € 7.4 m in EBTDA (in 2015: € 7.1 m).