Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Objava nasprotnega predloga

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja: Nasprotni predlog predlagatelja delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana. Nasprotni predlog je v priponki. Uprava Datum: 07.08.2014