Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Letno poročilo družbe Terme Čatež in Skupine Terme Čatež za leto 2013

V Termah Čatež, d.d. so gosti v letu 2013 ustvarili 662.138 prenočitev, kar predstavlja 0,3% manj kot v letu 2012. Število domačih prenočitev se je zmanjšalo za 4,1%, število tujih prenočitev pa povečalo za 3,8%. Obisk v termalnih bazenih, merjen s številom kopalcev, se je povečal za 0,1%, zabeleženih pa je bilo 893.035 kopalcev.