Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povzetek sklepov 89. seje nadzornega sveta z dne, 20. decembra 2013

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja povzetek sklepov 89. seje nadzornega sveta:
 •Potrdi se zapisnik 88. seje nadzornega sveta in dnevni red 89. seje nadzornega sveta. 
•Nadzorni svet se seznani z rezultati poslovanja družbe. 
•Nadzorni svet se bo s planom družbe za leto 2014 seznanil v začetku leta 2014. 
•Nadzorni svet se seznani z namero o imenovanju prokurista družbe in s finančnim stanjem v družbi. 

Uprava