Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Polletno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež (januar - junij 2013)

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja: Nerevidirano nekonsolidirano in konsolidirano polletno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za obdobje januar - junij 2013 Polletno poročilo priloženo