Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povzetek sklepov 88. seje nadzornega sveta z dne 4. julija 2013

Povzetek sklepov 88. seje nadzornega sveta z dne 4. julija 2013. Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Catež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja povzetek sklepov seje nadzornega sveta.