Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Sklic 19. seje skupšcine družbe Terme Čatež d.d.

Na podlagi točke 6.3 statuta družbe Terme Čatež d.d. uprava družbe sklicuje 19. REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.
Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja :

19. REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.,
ki bo v četrtek, 29. avgusta 2013, ob 13.00 uri, na sedežu družbe Topliška cesta 35, v veliki konferenčni dvorani Hotela Terme.

Dnevni red seje in obrazložitev posameznih točk je v priponki, kakor tudi obrazec za prijavo udeležbe in pooblastilo ter informacije o pravicah delničarjev.