Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Izjemni prvomajski prazniki v Termah Čatež

Družba Terme Čatež, d.d. je v času od 26.4.2013 do 5.5.2013 realizirala 26.863 nočitev, kar je 7,7% povečanje glede na isto obdobje lani (v letu 2012 je bilo v istem obdobju realiziranih 24.938 nočitev).