Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povzetek sklepov 87. seje nadzornega sveta z dne 9. maja 2013