Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež in Skupine Terme Čatež za leto 2012

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja: V skladu s 111. členom ZTFI (Zakon o trgu finančnih instrumentov) obveščamo, da je nadzorni svet družbe Terme Čatež, d.d., na svoji seji dne 9.5.2013, sprejel letno poročilo z vsebino, v kateri ga je sestavilo poslovodstvo družbe. Uprava Čatež, 13.5.2013