Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Podatki o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v obdobju januar - marec 2013

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja: podatke o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v obdobju januar - marec 2013.