Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Izjemen marec v Termah Čatež

Družba Terme Čatež, d.d. je v mesecu marcu 2013 dosegla enega najboljših rezultatov v zgodovini poslovanja družbe, s čimer smo presegli tako rezultate v marcu preteklega leta, kot tudi poslovne cilje za mesec marec 2013.