Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež in Skupine Terme Čatež, leto 2012

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež in Skupine Terme Čatež za leto 2012 Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja: Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež in Skupine Terme Čatež za leto 2012* * V skladu s 111. členom ZTFI (Zakon o trgu finančnih instrumentov) obveščamo, da letnega poročila do 30.4.2013 še ni sprejel pristojni organ družbe.