Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Ocena poslovanja družbe Terme Čatež, d.d. v letu 2012

Družba Terme Čatež, d.d. tudi v letu 2012 ostaja ena najboljših turističnih družb v Sloveniji. Kljub izredno zaostrenim razmeram poslovanja, v katerih se je v preteklem letu znašla celotna turistična panoga v Sloveniji, je družba tudi v letu 2012 dosegla zelo dober rezultat.
Družba Terme Čatež, d.d. je tako v letu 2012 dosegla 664.429 nočitev in 227.528 prodanih kopaliških vstopnic, kar je ob znatnem padcu domačih in italijanskih gostov prineslo družbi za 31,0 mio EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je 1,5 mio EUR manj kot v letu 2011. Z velikimi napori je družbi uspelo ta padec prodaje v veliki meri nadomestiti z bolj racionalnim poslovanjem, tako da je kljub padcu prihodkov uspela doseči 3,35 mio EUR dobička iz poslovanja in 3,2 mio EUR dobička pred obdavčitvijo, kar je le za okoli 0,5 mio EUR manj kot v letu 2011. Ob tem je potrebno poudariti, da je v letu 2012 družba ustvarila EBITDA (denarni tok oz. dobiček iz poslovanja + amortizacija) v višini 8,7 mio EUR, kar predstavlja trdno podlago za uspešno poslovanje v prihodnje. 

 

Uprava

Datum: 04.02.2013