Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Podatki o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v obdobju januar - september 2012

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja: Podatke o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v obdobju januar - september 2012 Uprava