Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povečanje sodelovanja s tour-operaterji v Termah Čatež

Do sredine septembra 2012 smo v Termah Čatež, v sodelovanju z dvema kampističnima tour-operaterjema, realizirali 43.105 prenočitev, in sicer v 90 šotorih in 30 mobilnih hišicah. Zaradi izjemnega zanimanja gostov po tovrstnih turističnih nastanitvah smo se za leto 2013 s partnerjema dogovorili za povečan obseg sodelovanja, kar pomeni dodatnih 30 šotorov in 20 mobilnih hišic.