Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Polletno poročilo Terme Čatež za obdobje januar - junij 2012

Nerevidirano nekonsolidirano in konsolidirano polletno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za obdobje januar - junij 2012