Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Izjemen maj v Termah Čatež

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: