Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Uprava Term Čatež d.d. sklicuje 17. sejo skupščine

Uprava Term Čatež d.d. sklicuje 17. sejo skupšcine, ki bo 12. julija 2011 ob 13.00 uri na sedežu družbe.