Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povzetek sklepov 82. seje nadzornega sveta

Povzetek sklepov 82. seje nadzornega sveta z dne 07. junija 2011