Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Izjava o upravljanju in skladnosti z določbami kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja : IZJAVA O UPRAVLJANJU IN SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB