Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Priznanja za avtokamp Terme Čatež

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: